หลักสูตรกฎหมายและอบรมอื่นๆ

        นอกจากการอบรมด้านการวิจัย การเขียนบทความ และการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบุคลากรของเราแล้ว เรายังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อจัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายสถาบันการเงิน กฎหมายฟินเทค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของภาคธุรกิจสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ อีกด้วย

หลักสูตรกฎหมาย ปี2022

S__22143007.jpg
S__22814792.jpg
S__22200345.jpg
S__22814795.jpg
S__22814794.jpg